R

egionieuws

Huis aan huis in de gemeente Midden-Groningen , Eemsdelta, Vroegere gemeente Ten Boer, Bedum

Winsum: Raad Het Hogeland op werkbezoek bij De Tirrel

De raad van Het Hogeland was woensdag 6 februari op werkbezoek bij verpleeghuis De Twaalf Hoven in Winsum om bijgepraat te worden over De Tirrel. De Tirrel (Gronings voor ‘leefbaarheid’) is een samenwerkingsverband tussen De Hoven, CBS De Piramiden en OBS Tiggeldobbe en de gemeente. Het plan is om door vergaande samenwerking tot een nieuw, multifunctioneel gebouw te komen, waarin plaats is voor de twee scholen en het verpleeghuis, maar ook voor sporters, de buitenschoolse opvang, theatermakers en zelfs ZZP’ers.De Tirrel wordt ‘een echte mini-samenleving’.

De Tirrel wil nadrukkelijk meer zijn dan een bedrijfsverzamelgebouw. Jaap Rosema, directeur van basisschool Tiggeldobbe, legde uit dat er een duidelijke visie ten grondslag ligt aan de plannen. Het draait om ontmoeten, verbinden en verrijken. “Die visie heeft ons geholpen bij het maken van plannen. Ontmoeten doen we nu ook al. Dat gaan we versterken. Oud en jong samen geeft een prachtige dynamiek.”

Marianne van den Broek, projectleider van De Tirrel, legde uit dat je met De Tirrel de leefbaarheid kunt versterken. “Dat heeft nu al een effect op de aanmeldingen voor de scholen.” Omdat je voor 30 jaar bouwt moet het gebouw flexibel en veranderbaar zijn. Daar is bij het ontwerp rekening mee gehouden. Je kunt bijvoorbeeld appartementen maken van klaslokalen. Innovatieve technologie wordt ingezet om haar droombeeld, dat ouderen vrij kunnen bewegen in het gebouw, te verwezenlijken.

Siep Smidts, directeur van De Piramiden, ging in op het aspect duurzaamheid. “We zijn dat natuurlijk verplicht aan onze kinderen.” Als het kan wordt materiaal, zelfs als het al zo’n 20 jaar oud is, hergebruikt. Er is ook veel aandacht voor de ruimtelijke omgeving van het gebouw.

Vier jaar geleden vonden de eerste gesprekken op bestuursniveau plaats. Rond de zomer is het ontwerp definitief en de bouw start in het najaar van 2020.

(bijdrage van Lammert Zuiderveld voor RTVi Het Hogeland).

 

Interview: Reportage: Marianne Van Den Broek, Projectleider Van De Tirrel In Winsum

 

Lees dit ook!