R

egionieuws

Huis aan huis in de gemeente Midden-Groningen , Eemsdelta, Vroegere gemeente Ten Boer, Bedum

Het Hogeland: Maximale vrijheid openingstijden winkels

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland gaan de raad voorstellen een nieuwe ‘verordening winkeltijden’ vast te stellen. Het college kiest daarin voor een algemene vrijstelling van de Winkeltijdenwet in de nieuwe gemeente. Dat betekent dat alle soorten winkels in de hele gemeente het Hogeland op zon- en feestdagen hun eigen openingstijden mogen bepalen. De raad neemt op 24 april een definitief besluit. De verordening treedt rond eind april of begin mei in werking.

Eén van de belangrijkste argumenten voor het college is de visie ‘Ruimte!’. Daarin wordt ruimte gegeven aan inwoners én ondernemers om hun leven vorm te geven zoals zij dat zelf willen en economische kansen te benutten, zonder veel regels. Daarnaast gaf het geraadpleegde Ondernemersplatform Het Hogeland aan graag een zo groot mogelijke vrijheid voor de ondernemers te willen bij het kiezen van openingstijden. Bovendien zijn ruime openingstijden belangrijk voor de toeristische sector.

Lees dit ook!