R

egionieuws

Huis aan huis in de gemeente Midden-Groningen , Eemsdelta, Vroegere gemeente Ten Boer, Bedum

Dorp moet verjongen

Het dorp is sinds jaar en dag een dorp met een centrumfunctie, ook tegenwoordig is dat nog het geval. Dorpsbelangen Harkstede is een belangrijke speler als het gaat om het vertegenwoordigen van die belangen. Dit jaar bestaat de vereniging 40 jaar. In de eerste week van oktober heeft het bestuur het jubileum samen met het dorp gevierd. Ankie van Duuren is voorzitter van het bestuur wat bestaat uit vier dames uit het dorp, een team wat goed op elkaar is ingespeeld. Qua bestuurlijke verantwoordelijkheden is de vereniging behoorlijk verandert. Bij de start waren voornamelijk de activiteiten zoals een feestweek de verantwoordelijkheden. Anno 2022 is het organiseren van activiteiten nog steeds een belangrijke factor, omdat dit bijdraagt aan verbinding in het dorp. Wel hebben ze de komende jaren de nodige uitdagingen liggen.

Bestuurlijk ligt het accent op de toekomst van Harkstede, onlangs heeft van Duuren ingesproken bij de gemeenteraad namens de vereniging. De raad sprak over het masterplan Meerstad. Dorpsbelangen heeft een enquête gehouden over de toekomst van Harkstede, daarin kwamen voornamelijk dezelfde thema’s in naar voren zoals woningbouw, infrastructuur, buffer van de groenvoorziening en het behoud van het karakter van het dorp. Van verenigingen zoals dorpsbelangen Harkstede, wordt steeds meer gevraagd. Hoe de organisatie van activiteiten over 10 a 15 jaar er uit zal zien, is afwachten. Misschien dat dit voor een gedeelte maar door professionals moet worden opgepakt, aldus de voorzitter.

Lees dit ook!