R

egionieuws

Huis aan huis in de gemeente Midden-Groningen , Eemsdelta, Vroegere gemeente Ten Boer, Bedum

Burgerparticipatie gevraagd door Dorpsbelangen Siddeburen

Na de uitslag van de verkiezingen werd een ding duidelijk: de stem van de burger moet beter gehoord worden. Dorpsbelangen Siddeburen geeft u die kans. Wij vragen namelijk de bewoners om mee te denken in het ontwikkelen van onze dorpsvisie. Hoe willen wij dat ons mooie dorp zich ontwikkelt naar de toekomst toe. Wij als Dorpsbelangen hebben daar wel ideeën over, maar we kunnen het niet alleen, daar hebben we de inwoners bij nodig. De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld om een nieuwe dorpsvisie te ontwikkelen. De laatste versie voor Siddeburen dateert uit 2019 en is toe aan vernieuwing. De tijd staat niet stil en nieuwe ontwikkelingen en wensen moeten worden meegenomen in een nieuwe visie.

Wij zijn met een werkgroep bezig om een projectplan hiervoor te ontwikkelen met de hulp van
professionele begeleiding. Er zal in de loop van het jaar o.a. een enquête uitgezet worden om informatie op te halen vanuit het dorp. De enquête zal verschillende aspecten bevatten, zoals sociaal maatschappelijke onderwerpen, leefomgeving, woningbouw en woonklimaat, jongerenbelangen,sportvoorzieningen, enz. Omdat de bepaalde vraagstukken groter zijn dan één dorp alleen wordt er samengewerkt met de 6 Schildmeer dorpen. Ieder dorp maakt zijn eigen visie maar de dorp overstijgende onderwerpen worden gezamenlijke opgepakt. Denk bijvoorbeeld aan infrastructuur, recreatie, energietransitie. Verder zijn we bezig met de gemeente om meer vat en begeleiding te krijgen op de aardbevingsproblematiek. Er is inmiddels een nieuwe procesbegeleider aangesteld bij de gemeente die zich specifiek voor Siddeburen zal inzetten. Daarnaast zijn er aardbevingsconsulenten beschikbaar in de gemeente, iets wat niet algemeen bekend is bij de gedupeerden. Wat de rollen zullen zijn van deze ondersteuners is ook nog niet geheel duidelijk. Uiteraard zullen we de inwoners informeren zodra er nieuws over is.

In een regionale krant, heeft u kunnen lezen over de ‘actie’ tegen de komst van nog een windpark langs de N387 richting Noordbroek. Als gezamenlijke dorpen, d.w.z. de 6 Schildmeer dorpen, Noordbroek en Slochteren, is er een gesprek geweest met de wethouders Markus Ploeger en Erik Drent. Het is duidelijk dat zowel de gemeente als de provincie tegen de komst van
een dergelijk windpark zijn. Wethouder Drent is hierover ook in gesprek met Economische zaken. De woningbouw in ons dorp is een andere zorg. Door in gesprek te gaan met de gemeente is duidelijk wat de herbestemming van de oude schoolgebouwen is geworden. Zowel de (oude) Rutger Koplandschool als de voormalige locatie van Olleke Bolleke aan de Poststraat krijgen woonbestemming. Tevens zijn er weer gesprekken met de bouwonderneming die het Tivoli terrein zou gaan ontwikkelen. We houden vinger aan de pols over de voortgang van de woningbouw.

Uiteraard heeft de activiteitencommissie weer leuke evenementen op de kalender gezet. We beginnen met het Paaseieren zoeken op 2e Paasdag in speeltuin de Bokkesprong dat om 11.00u begint. Vervolgens is er op 27 april op Koningsdag een sportcarrousel voor de jeugd. Dit is opgezet door de sportcoach van de gemeente samen met de sportclubs van Siddeburen en Dorpsbelangen. Een definitief publicatie volgt nog en zal gedeeld worden via deze krant, sociale media en de website van Dorpsbelangen. Hou het in de gaten! Zie voor actuele evenementen de website van dorpsbelangen: www.dorpsbelangensiddeburen.nl.

Onze eerste nieuwsbrief van dit jaar zal huis aan huis door het hele dorp worden verspreid zodat iedere bewoner geïnformeerd wordt. Tevens vragen we de bewoners, die nog geen lid
zijn, om ons te steunen door lid te worden zodat onze initiatieven nog krachtiger ondersteund worden vanuit de inwoners richting de gemeente. Namens het bestuur van Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit.

Lees dit ook!