R

egionieuws

Huis aan huis in de gemeente Midden-Groningen , Eemsdelta, Vroegere gemeente Ten Boer, Bedum

Regio: Opruimen van de Groninger Noordkust nog steeds gaande

Het Waterschap maakt de dijken schoon met veegwagens en concentreert zich met name op de rubbergranulaatkorrels die nog verspreid liggen. Eind volgende week verwacht het Waterschap klaar te zijn. De Vereniging van Oevereigenaren en Het Groninger Landschap beoordelen zelf de vervuiling van de kwelders en maken deze gefaseerd schoon met eigen vrijwilligers. Rijkswaterstaat is gevraagd om de rijshouten dammen bij de kwelders schoon te maken. Zij verwijderen het piepschuim dat daar nog regelmatig wordt aangetroffen. Daarnaast zorgt Rijkswaterstaat voor de berging van containers op de zeebodem. Dat gaat nog een aantal maanden duren.

Het in kaart brengen van de ecologische gevolgen van het containerincident en het opruimen daarvan is een ingewikkeld vraagstuk. Granulaatkorrels zijn in de grond getrapt en worden op allerlei plekken aangetroffen. De beste wijze van opruimen is op dit moment nog niet gevonden. Rijkswaterstaat en de  terrein beherende organisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Fryske Gea, Het Groninger Landschap en de Vereniging van Oevereigenaren) werken aan een plan van aanpak voor het opruimen en schoonmaken op middellange en lange termijn.

De gemeente Het Hogeland, Rijkswaterstaat, Waterschap Noorderzijlvest, de kweldereigenaren, Het Groninger Landschap en Zeehondencentrum Pieterburen blijven samenwerken wanneer inzet van vrijwilligers wordt gevraagd. Er is veel lof voor wat vrijwilligers tot nu toe hebben bereikt. Hoewel momenteel geen opruimacties worden georganiseerd, staat het vrijwilligers vrij om zelf afval op de noordkust op te ruimen. In verband met de veiligheid en de kwetsbaarheid van het gebied worden vrijwilligers geadviseerd de kwelders niet op eigen initiatief te betreden.

Lees dit ook!