R

egionieuws

Huis aan huis in de gemeente Midden-Groningen , Eemsdelta, Vroegere gemeente Ten Boer, Bedum

Dorpsbelangen Siddeburen: We staan niet stil

We zijn begonnen met de eerste stappen te zetten met het ontwikkelen van een dorpsvisie. Een concept projectplan ligt klaar en is besproken in het 6 dorpen overleg. Er is veel geld mee gemoeid en de zaken moeten dus wel goed op orde zijn alvorens te beginnen.

Op onze vorige publicatie en op de verspreiding van de nieuwsbrief huis aan huis kregen we een aantal spontane reacties van mensen die willen meedenken in de ontwikkeling van de dorpsvisie. We zijn hier heel blij mee maar er kunnen nog meer mensen aansluiten; geef u op als u mee wilt denken hoe de toekomst van Siddeburen wordt vorm gegeven. Dat geldt ook voor de jongere dorpsbewoners! Stuur een mail naar: info@dorpsbelangensiddeburen.nl

AARDBEVINGSPROBLEMATIEK
Verder is er overleg met de gemeente geweest over de invulling van de informatieavond over de aardbevingsproblematiek. De gemeente wacht even af wat de landelijk politiek gaat besluiten t.a.v. het rapport van de parlementaire enquête. De reactie van het kabinet met name de 50 genoemde maatregelen zullen, als ze hun beloftes nakomen meer perspectief bieden voor de gedupeerde bewoners. Eerst moet eind mei de tweede kamer zich nog moeten buigen over deze maatregelen en zullen er wellicht nog enige aanpassingen komen. Voor diegene die het nog niet weet; de eerste kamer heeft de tijdelijke wet Groningen Versterking goedgekeurd. Dit geeft in ieder geval groen licht voor bouwkundige en juridische ondersteuning.

Het hele grote probleem is uiteraard is het integreren van de 50 maatregelen bij de overheden, IMG en NCG. Dit vergt een complete cultuurverandering. Zodra er meer bekend is kan de gemeente hun beleid en aanpak daarop afstemmen en dat zal aan de orde komen op de nieuwe informatieavond.

ZONNEPARK
Sommige bewoners (aan de noordkant van Siddeburen) kregen een informatiebrief van Solarfields in de bus. Dat is de partij die een zonnepark aan de noordkant van het dorp aan de Geerlandsweg wil ontwikkelen. Een afvaardiging van de 6 Schildmeer dorpen hebben overleg gehad met Solarfields over hun plannen. Er komen nog meer bijeenkomsten. Solarfields of Novar zoals ze nu heten heeft de vergunningen nog niet geheel rond en we kijken of we in overleg met alle partijen een oplossing kunnen vinden die voor iedereen aantrekkelijk is.

WONEN
Over woningbouw in Siddeburen is ook gesproken met de gemeente. De herbestemming voor de oude leegkomende schoolgebouwen ( oude Rutger Koplandschool en oude Olleke Bolleke) is rond en dat wordt een woonbestemming. We zijn in gesprek met partijen om te kijken of op deze locaties betaalbare woningen voor jonge starters en/of voor senioren die kleiner willen wonen, gerealiseerd kunnen worden. Als dat financieel en economisch een haalbare kaart lijkt dan zal er een wooncorporatie moeten worden opgericht. Er is een uitnodiging verspreid onder de aangrenzende bewoners van deze panden om een voorlichtingsavond bij te wonen zodat zij geïnformeerd en gehoord worden. Hoe de bouwplannen er voor staan op het terrein van het medisch centrum is onduidelijk nu huisarts Lochorn niet langer deel uit maakt van de praktijk. We zullen als Dorpsbelangen een vinger aan de pols houden.

ACTIVITEITEN
De reeds gehouden activiteiten hebben weer veel belangstelling en deelname gekend. De paaseieren zoeken was een groot succes net als de Koningspelen. We kunnen terugkijken op een geslaagde middag voor de jeugd uit verschillende leeftijdscategorieën. Aanleiding was het feit dat er in 2022 niets werd georganiseerd op deze dag. Het idee ontstond om nu wel wat te organiseren voor de jeugd met de achterliggende gedachte om de jeugd met alle sporten die het dorp en zijn verenigingen te bieden heeft, eens uit te proberen en hier wellicht nieuwe leden uit te werven. Waar het vooral om draaide was dat de jeugd het leuk zou vinden en een plezierige middag kon beleven in het dorp. De voetbal-, volleybal-, tennis-, tafeltennisvereniging, de kinderspeelweek, Dorpsbelangen, maar ook de gemeente Midden-Groningen in de persoon van de sportcoach en jongerenwerk hebben gezamenlijk zorg gedragen voor deze fantastische middag voor de jeugd. De gezonde lunch tussen de middag werd verzorgd en gesponsord door Sportcafé Kuper en Albert Heijn Zweepe. Als het aan ons en de verenigingen ligt gaan we volgend jaar weer wat leuks met elkaar organiseren voor de jeugd! Input en feedback is hierbij ook altijd van harte welkom en kan gemaild worden naar Joey@dorpsbelangensiddeburen.nl. Op 14 juni wordt onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden in het MFC te Siddeburen. Alle leden zullen de stukken via de mail krijgen. Ook liggen de stukken een uur voor de vergadering ter inzage op locatie. We nodigen alle leden uit om deze vergadering bij te wonen.

Het eerstvolgende evenement is de wandel4daagse van 22 t/m 25 mei. Kijk op de website van dorpsbelangen hoe je je kunt aanmelden om mee te lopen. Op 10 juni is er weer een garagesale die ook in Hellum, Steendam en Schildwolde wordt gehouden. Wil je meedoen stuur dan een berichtje aan: aanmeldingen@dorpsbelangensiddeburen.nl Zie ook de activiteitenkalender op de website van dorpsbelangen: www.dorpsbelangensiddeburen.nl

Lees dit ook!