R

egionieuws

Huis aan huis in de gemeente Midden-Groningen , Eemsdelta, Vroegere gemeente Ten Boer, Bedum

Het Hogeland: Deelname sportakkoorden

Het college van de gemeente het Hogeland heeft besloten deel te nemen aan een regeling ‘Lokale/regionale sportakkoorden’.Met die deelname zijn ze verzekerd van een financiële bijdrage van 45.000 euro.

Doel is zo veel mogelijk mensen zo lang mogelijk te laten sporten en bewegen. Daarbij wordt niet alleen aansluiting gezocht bij de aanbieders van sport en beweging; ook andere partijen worden daarin betrokken.Om de doelstelling te bereiken, wordt er een zogenaamde ‘sportformateur’ aangesteld. Die heeft tot taak alle betrokken partijen om de tafel te krijgen en het sportakkoord verder handen en voeten te geven.

Voor de aanstelling van die formateur ontvangt de gemeente een bijdrage van 15.000 euro. De functionaris gaat nog dit jaar aan de slag. De overige 30.000 euro is bestemd voor de uitvoering van het lokale akkoord.

Lees dit ook!