R

egionieuws

Huis aan huis in de gemeente Midden-Groningen , Eemsdelta, Vroegere gemeente Ten Boer, Bedum

Het Hogeland: Bescheiden 1e begroting 2019

Op 14 en 27 maart 2019 behandelt de gemeenteraad de begroting 2019. De eerste begroting van de gemeente Het Hogeland staat vooral in het teken van uitvoering van al voorgenomen beleid van de voormalige gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Om die begroting sluitend te krijgen, wordt voor 3,8 miljoen euro een beroep op de financiële reserves gedaan. Voor de jaren na 2019 wordt, met slagen om de arm, financieel evenwicht verwacht.

Naast de inzet op uitvoering van het beleid van de vier voormalige gemeenten wil het college zich ook richten op verdere verbetering van de leefbaarheid. Daarvoor wordt, als het aan het college ligt, een fonds gevormd. Dat geld komt ter beschikking van de dorpen in de gemeente. Het beeld van de begroting voor 2019 wordt voor een belangrijk deel bepaald door kosten die samenhangen met de gemeentelijke herindeling. Die kosten worden voor een deel gedekt door een financiële tegemoetkoming van het rijk. Ook tegenvallers bij de bouw van een nieuwe, aardbevingsbestendige school in Uithuizen trekken een wissel op de financiële positie van de gemeente.

Ondanks de beperkte financiële speelruimte wil het college volop inzetten op uitwerking van het coalitieakkoord van GemeenteBelangen, CDA, CU en PvdA: ‘Eenheid in Verscheidenheid’. Het college verwacht het komend voorjaar met een nadere uitwerking van dat akkoord te kunnen komen.

Kijk voor meer info op www.hethogeland.nl

Lees dit ook!