R

egionieuws

Huis aan huis in de gemeente Midden-Groningen , Eemsdelta, Vroegere gemeente Ten Boer, Bedum

Dorpsbelangen Siddeburen

Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit is opgericht in 1985 met als doel de leefbaarheid van het dorp Siddeburen te helpen vergroten. Dit doel staan we nog steeds voor. Waar Dorpsbelangen eerst min of meer een activiteitenclub was om leuke evenementen te organiseren voor de bewoners, iets wat we overigens nog steeds met veel verve doen, worden de belangen voor de bewoners van het dorp meer en meer op bestuurlijk niveau richting de gemeente en overheid belangrijker op allerlei front. Verschillende onderwerpen die landelijk spelen hebben ook hun weerslag op de lokale situatie in het dorp. Een paar hete hangijzers zijn de versterkingsoperatie, de woningbouw en de energietransitie bijvoorbeeld. Omdat de vraagstukken vaak groter zijn dan één dorp alleen is er met de 6 Schildmeer dorpen een samenwerking aangegaan. Uitgangspunt hierbij voor de 6 dorpen is dat de lokale democratie hierbij een grote stem heeft oftewel: bewoners denken, doen en beslissen mee over ontwikkelingen in het woon- en leefklimaat van de eigen omgeving. Door de krachten te bundelen en de gemeenschappelijk problematiek te clusteren kunnen we onze belangen beter voor het voetlicht brengen bij de gemeente Midden Groningen zoals onlangs gebeurd is in het wijkbezoek van de gemeente aan de 6 Schildmeer dorpen.

Als Dorpsbelangen Siddeburen praten we met de gemeente over de verschillende vraagstukken van groot naar klein. Zo zijn we direct betrokken geweest bij de ontwikkeling rondom het Kindcentrum, de verkeerssituatie aldaar en de invulling van de groenstrook (dat nog gaande is). Verder zijn we bezig om de speeltuin de Bokkesprong te vernieuwen en zijn we op zoek naar financiële middelen om dat te realiseren. Hierover zijn we ook in gesprek met de gemeente want uiteindelijk staat de speeltuin op gemeentegrond maar het onderhoud en vernieuwing van de speeltoestellen is weer een ander onderwerp en gehouden aan wet- en regelgeving. Als dit project van de grond komt zullen we ook een speeltuincommissie instellen om het beheer en onderhoud in de gaten te houden.

De versterkingsoperatie is een ander onderwerp dat gepaard gaat met grote impact op persoonlijke levenssfeer van mensen. De communicatie hieromtrent vanuit de gemeente/ projectleider verdient geen schoonheidsprijs. Mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd. Dit is ook tijdens het wijkbezoek van de gemeente aan de 6 Schildmeer dorpen uitvoerig aan de orde geweest. De diverse raadsleden hebben dit signaal ter harte genomen. Ondanks al deze grote onderwerpen hebben we ook een activiteitencommissie die zich met hart
en ziel inzet om leuke evenementen te organiseren voor de dorpsbewoners en/of activiteiten te ondersteunen.
Zo staat als eerste de aankomst van Sinterklaas op 19 november aanstaande op het programma. De Sint start de rondrit in het dorp om 13.00u en zal om 14.00u in het MFC te Siddeburen aankomen waar hij de blije kinderen zal ontvangen. Iedereen die een kleurplaat inlevert (worden verstrekt via de scholen), krijgt een cadeautje thuisbezorgd
door de Pieten. De mooiste kleurplaat worden beloond met een prijsje. Dankzij de creativiteit van de sinterklaascommissie en de gulle donaties van middenstand en anderen kan dit feest doorgang vinden dit jaar. Met speciaal dank aan de gift van Bokpop Siddeburen die ervoor gezorgd heeft dat de Sint er dit jaar weer picobello uit kan zien. Later dit jaar is er nog de kinderdisco en de Oliebollenbingo.

Zie voor actuele evenementen de website van dorpsbelangen: www.dorpsbelangensiddeburen.nl

Lees dit ook!