R

egionieuws

Huis aan huis in de gemeente Midden-Groningen , Eemsdelta, Vroegere gemeente Ten Boer, Bedum

Dorpsbelangen Siddeburen Komt op voor het belang voor ons allen

December einde van het jaar, tijd om even terug te kijken. Dorpsbelangen is in de afgelopen periode best druk geweest met verschillende zaken die
ons dorp en de omgeving aangaan. We zetten ons in om het dorp leefbaar te maken èn te houden. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we de dorpsbewoners ook voor nodig. Het bestuur is druk met vele serieuze vraagstukken die op de agenda staan en waarvoor onder andere ook een samenwerking met de ons omringende dorpen is aangegaan; het 6 schildmeer dorpen overleg kortweg 6D. Dit zal in 2023 nog verder uitgebouwd worden en diverse vraagstukken zullen, samen met de Innovatieve Werk Plaats te Hellum, verder uitgediept en verder vorm gegeven worden. Voor activiteiten kunnen we ons gelukkig prijzen dat we veel steun en hulp krijgen van vrijwilligers bij diverse evenementen. Of dat nu is voor de wandel4daagse, de spooktocht of voor de intocht van Sinterklaas. Voor deze twee spektakels zijn zelfs eigen groepen vrijwilligers actief. Dankzij de gulle sponsors (zowel middenstand als particulieren) kon de intocht van Sinterklaas dit jaar doorgang vinden.

De intocht was een groot succes en het MFC was afgeladen met blije kinderen. Een belangrijke pijler van ons dorpsleven is een leefbare en veilige leefomgeving voor onze inwoners. Helaas zijn vormen van (jeugdige) vandalisme de laatste tijd voorbij gekomen. Voorbeelden zijn: de picknicktafel die in de speeltuin de Bokkesprong stond, is in elkaar getrapt. Deze is door Dorpsbelangen weer gerepareerd en staat weer op zijn plek. Van het bushokje bij de buslus zijn de ramen kapot gemaakt en bij het kindcentrum is al een paar keer het nieuw aangeplante groen uit de grond getrokken. Deze laatste twee zaken wordt door de gemeente hersteld. We hopen dat als mensen dit zien gebeuren, de veroorzakers er op aan gesproken worden. We willen toch allemaal genieten van een mooie, leuke omgeving en van voorzieningen die er zijn. Maar de vraag is natuurlijk waarom, waarom doen mensen dit? We willen graag het gesprek aangaan met de veroorzakers. Misschien moet er meer “te beleven zijn” voor de jeugd in ons dorp. Prima, laat ons maar weten wat wij, als Dorpsbelangen, voor de jeugd kunnen doen. Wellicht is dat de opdracht voor het nieuwe jaar.

Veul Hail en zeeg’n! Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit email: info@dorpsbelangensiddeburen.nl. Voor de activiteiten zie de website: www.dorpsbelangensiddeburen.nl

Lees dit ook!