Slochteren: Fraeylemaborg populair als trrouwlocatie

frelema

Uit een enquête onder bruidsparen die in 2015 trouwden in de Fraeylemaborg blijkt dat bruid en bruidegom goed te spreken zijn over hoe hun huwelijk werd voltrokken. Zij waarderen dit met een gemiddeld cijfer van 8,5. In 2015 werden 56 huwelijken in de Fraeylemaborg voltrokken, inclusies 1 partnerschapsregistratie. Het aantal terug ontvangen formulieren is 29 stuks, waarbij de totale respons 51% was. De bruidsparen kregen onder andere de volgende vragen voorgelegd:  Wat was voor u de belangrijkste reden om in de gemeente Slochteren te trouwen? Hoe heeft u het optreden van de ambtenaar bij het maken van de afspraken voor de huwelijksvoltrekking ervaren?  Hoe vond u de toespraak van de ambtenaar bij de huwelijksvoltrekking?  Hoe heeft u het optreden van het personeel van de borg bij ontvangst en verlaten van de borg ervaren? Enkele uitkomsten zijn: Bruidsparen waren goed te spreken over de Fraeylemaborg en de toespraak van de buitengewoon ambtenaar. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kreeg een gemiddeld cijfer van 8,8.

x