Loppersum: college stemt in met visie op gebouwde omgeving

Gemeentehuis Loppersum

De gemeente Loppersum heeft een visie ontwikkeld op de gebouwde omgeving en mogelijke sloop en herbouw van gebouwen. Dit naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad in november 2015.

Wethouder Pier Prins: ‘Het college heeft ingestemd met de visie. Het is nu aan de raad om hier op 25 april een besluit over te nemen. Als portefeuillehouder ruimtelijke ordening ben ik blij met deze visie.

Het geeft richting aan en stelt kaders hoe wij met vastgoed in onze gemeente willen omgaan. De gemeente Loppersum staat aan de vooravond van een grote versterkingsopgave vanwege de gaswinningsproblematiek. Gebouwen worden ge├â┬»nspecteerd en vervolgens versterkt of gesloopt. Een consistente aanpak is hierbij essentieel. Versterking heeft uiteraard de voorkeur. Maar als behoud geen optie is, dan is het zaak herbouw goed in te passen in het landschap en bouwstijl. Tijdens de raadsvergadering is tevens het zogenaamde voorbereidingsbesluit geagendeerd. Zo wordt per direct de bescherming opgelegd dat er niet zonder vergunning overgegaan kan worden tot sloop van gebouwen.’

Versterkingsopgave

Veel gebouwen in de gemeente Loppersum zullen waarschijnlijk moeten worden versterkt. Versterking zal echter niet in alle gevallen technisch, economisch, sociaal en/of maatschappelijk mogelijk of wenselijk zijn. In deze afweging moet rekening worden gehouden met de belangen van de eigenaar-bewoner, veiligheid, erfgoedstatus, omgeving, toekomstwaarde en economische waarde. Het is van groot belang een balans te vinden tussen de diverse belangen die spelen.

Gemeenteraad

De visie op gebouwde omgeving en het voorbereidingsbesluit worden in de raadsvergadering van 25 april behandeld.

x