IMG_3013 (2)

Hoe blijven de dorpen van gemeente Ten Boer in de toekomst aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te recreëren? Wat willen de inwoners en kunnen zij hier zelf iets in betekenen? En wat vinden de dorpelingen belangrijk bij de herindeling met gemeente Groningen? Drie belangrijke vragen die de gemeente Ten Boer samen met haar inwoners wil beantwoorden. Hoe? Met een online enquête, speciale dorpsavonden en een Facebookactie.

 

,,Niemand kan beter vertellen wat Ten Boer zo speciaal maakt als onze eigen inwoners’’, weet wethouder Peter Heidema. ,,Denk bijvoorbeeld aan de activiteiten in het dorpshuis of het noaberschap in de dorpen. Meer en meer zien wij als gemeente dat groepen bewoners met elkaar willen zorgen dat het dorp leefbaar blijft. Wij willen hier ruimte en mogelijkheid voor bieden.’’ Bovendien maakt het de plattelandsgemeente sterk bij de herindeling met de gemeente Groningen. ,,Het zorgt ervoor dat we al het goede van Ten Boer nóg beter kunnen maken.‘’

 

Enquête

Van 14 tot 25 april kunnen de inwoners van de 9 dorpen en het buitengebied een online-enquête invullen over de leefbaarheid in hun dorp. Deelnemers kunnen zich hiervoor aanmelden via [webadres]. De enquête is anoniem. De uitslag wordt gepresenteerd op een gespreksavond in de dorpen en is de basis voor een gesprek over wat de eigen inwoners belangrijk vinden in de leefbaarheidsvisie voor hun dorp. Wethouder Heidema: ,,In elk dorp houden wij een gespreksavond om te horen hoe de dorpen in de toekomst aantrekkelijk kunnen blijven om in te wonen en te werken.’’ Inwoners worden met een brief door de gemeente geïnformeerd waar en wanneer de gespreksavond in hun dorp plaatsvindt.

x